Dodany: 2011-12-07 14:12:50
 

Ubezpieczenia obowiązkoweNakładany przez państwo obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje praktycznie wszystkie grupy obywateli zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystko po to, aby zapewnić bezpłatną opiekę lekarską w ramach przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odszkodowania Rzeszów za pobyt w szpitalu.

 

Z tego też względu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegać będą zarówno osoby indywidualne będący jednocześnie pracownikami etatowymi, zatrudnianymi na mocy umowy o pracę jak też innych umów cywilnoprawnych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jak również emeryci i renciści.

 

Oczywiście o odszkodowania Rzeszów mogą się starać również rodzice dzieci, które uległy wypadkowi. W tym przypadku odszkodowania Rzeszów gwarantowane są przez budżet państwa bez względu na zakres ubezpieczenia jakim zostaje objęte dziecko. Należy przy tym powiedzieć, że tak naprawdę ubezpieczenie zdrowotne to jedyne ubezpieczenie z tytułu którego ponosimy miesięczne składki. Pozostałe to już ubezpieczenia dobrowolne..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Ubezpieczenia obowiązkowe
Nick: